Kohteet

Arjen pohjaratkaisuja

Meille arki tarkoittaa viihtymistä, onnellisuutta ja toimivia pohjaratkaisuja. Pääperiaatteemme on rakentaa paitsi rakenteeltaan hyviä, myös ulkonäöllisesti ja sisustuksellisesti tasokkaita kiinteistöjä ja asuntoja. Hyvään lopputulokseen pääsemme yhdessä useiden aliurakoitsijoiden kanssa, jotka valitsemme joka vuosi huolella. Rakennusvuoden aikana pidämme tiivistä yhteydenpitoa ostajien kanssa ja suunnittelemme yhdessä jokaiselle näköisensä uuden kodin.

Lähivuodet olemme rakentaneet rivitaloyhtiöitä, koska niillä riittää kysyntää Saaristokaupungin alueen kasvaessa. Rakentamamme rivitaloasunnot ovat löytäneet vuosi toisensa jälkeen nopeasti asukkaansa. Suurin osa asunnoista on myyty aina ennen valmistumistaan, ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä.

 

Tutustu uusiin kohteisiimme!

Asuntokaupan RS-järjestelmä

Meillä Pohjosella kaikki uudiskohteemme ovat RS-kohteita. RS on lyhenne sanoista Suomen Rahalaitosten neuvottelukunnan Suosittelema. RS-järjestelmä on alun perin 1970-luvulla kehitetty turvaksi uuden asunnon ostajille, silloin kun sitova kauppa tehdään jo rakennuksen valmistumisvaiheessa. Oleellinen osa RS-järjestelmää ovat asuntokauppalain määräämät turvajärjestelmät, jotka suojaavat ostajaa ja yhtiötä. Ostajille rakennusvaiheessa tehtävä kauppa tarjoaa mahdollisuuden suunnitella oman huoneiston sisustusta sekä teettää lisä- ja muutostöitä, jolloin asunnosta tulee sellainen, kuin ostaja haluaa.

1. Ennakkomarkkinointi ja -varaus

Ennakkomarkkinoinnin tarkoituksena on selvittää, onko suunnitellulle kohteelle kysyntää. Tässä vaiheessa ostajan on mahdollista tehdä ennakkovaraus haluamastaan asunnosta. Ennakkovarauksesta tehdään tyypillisesti kirjallinen sopimus ja maksetaan varausmaksu. Ennakkovarausvaiheessa kaikki tiedot ovat alustavia ja muutokset ovat mahdollisia. Varaus ei ole tässä vaiheessa sitova, vaan ostajan on mahdollista perua varaus ja varausmaksu palautetaan. Kaupan toteutuessa varausmaksu hyvitetään ensimmäisessä kauppahinnan maksuerässä.

2. RS-kohteen selvitykset ennen kauppaa, kaupan tekeminen ja vakuudet

Ennen kaupan tekoa RS-kohteen turva-asiakirjojen on oltava kunnossa. Turva-asiakirjoja ovat mm. vakuustodistukset, tekniset tiedot; rakennuslupa, rakennustapaseloste ja lupapiirrustukset, kiinteistön tiedot; esim. lainhuutotodistus tai maanvuokrasopimus sekä taloudelliset tiedot; taloussuunnitelma. Lisäksi yhtiöjärjestys ja urakkasopimus kuuluvat turva-asiakirjoihin. Yhtiön ja osakkaiden turvaksi asetetaan vakuudet. Asuntokauppalain mukaisia vakuuksia ovat rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ja perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus. Käytännössä näistä kolmesta joku on aina voimassa, kunnes kohteen käyttöönottohyväksynnästä on kulunut 10 vuotta.

Ostajan kannalta erityisen tärkeää on selvittää turva-asiakirjojen lisäksi myyjän tausta ja referenssit. Elämänsä suurimpiin kauppoihin kannattaa valita luotettava kumppani. Pohjonen Oy on Rakennusteolisuus RT:n jäsenyritys. Meidät on hyväksytty Rakentamisen Laatu RALA ry:n rekisteriin ja meillä on Menestyjät- sekä Kasvuyritys-sertifikaatit. Referenssimme voi tarkistaa sivuilta www.rakennusteollisuus.fi ja www.rala.fi.

Rakentamisvaiheen kauppa tehdään aina kirjallisesti kuluttaja-asiamiehen hyväksymälle RS-kauppakirjapohjalle. Kauppahinnan ostaja maksaa myyjälle. Kauppahinta sovitaan erääntyväksi sitä mukaa kuin hanke edistyy. Kaksi viimeistä erää erääntyy vasta kun ostaja on päässyt tekemään asuntoon muuttotarkastuksen. Ostajan täytyy huolehtia varainsiirtoveron maksamisesta. Ohjeet löytyvät verottajan sivuilta www.vero.fi.

3. Materiaalivalinnat

Kauppahintaan kuuluvista materiaali- ja värivaihtoehdoista ostaja voi valita mm. kaakelit, lattian, maalit, tapetit, keittiön kaappien ovat ja keittiö tasot, kodinkoneet. Sisustusvalinnoissa ostajaa auttavat K-Raudan sisustussuunnittelijat ja keittiöiden suunnittelut tapahtuu Topi-Keittiöiden suunnittelijoiden kanssa. Materiaalivalinnat tulee tehdä rakentajan ilmoittamassa ajassa. Rakennusvaiheen alkupuolella tehty kauppa takaa, että ostaja pääsee vaikuttamaan asuntonsa sisustukseen.

4. Lisämaksulliset lisä- ja muutostyöt

Asuntoihin on mahdollista tilata myös lisämaksullisia lisä- ja muutostöitä. Lisä- ja muutostyöt tilataan ja maksetaan erikseen. Osa näistä muutoksista on hinnoiteltu kiinteästi ja osa sovitaan erikseen tilanteen mukaan.

5. Ostajien edustajat rakentamisvaiheessa (osakkeenostajien kokous)

Kun asunnoista on myyty vähintään neljäsosa, myyjä kutsuu ostajat osakkeenostajien kokoukseen. Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita edustajikseen tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkailijan. Mikäli edustajat valitaan, heidän palkkansa ja muut kulut lisätään asunto-osakeyhtiön kuluihin. Asunto-osakeyhtiön kuluina palkkiot tulee myöhemmin kaikkien osakkaiden maksettavaksi.

6. Muuttotarkastus

Kohteen valmistumisen lähestyessä, myyjä ilmoittaa ostajille ajankohdan, jolloin ostaja pääsee tarkistamaan asuntonsa. Tarkastuksen yhteydessä ostaja saa lomakkeen, johon hän voi kirjata mahdolliset virheet ja puutteet. Jos jotain virheitä tai puutteita löytyy, pyritään ne korjaamaan ennen muuttoa. Joissain tilanteissa pienten virheiden korjaaminen voidaan siirtää myös vuosikorjausten yhteyteen. Tarkastuksessa on mukana rakennusliikkeen edustaja. Muuttotarkastuksen jälkeen ostaja suorittaa kauppakirjan kaksi viimeistä maksuerää.

7. Muutto

Myyjä ilmoittaa kohteen valmistumisesta ostajalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen valmistumista. Osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle ja asunnon avaimet luovutetaan, kun kauppahinta sekä lisä- ja muutostyöt on maksettu kokonaisuudessaan. Varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden sisällä omistusoikeuden siirtymisestä.

8. Yhtiökokous rakennusten valmistumisen jälkeen (hallinnonluovutuskokous)

Noin kolmen kuukauden kuluttua rakennusten valmistumisesta myyjä kutsuu osakkeen ostajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään ainakin välitilinpäätös ja valitaan yhtiölle uusi hallitus. Kokousta kutsutaan hallinnonluovutuskokoukseksi, koska yhtiö siirtyy rakennusliikkeen hallinnosta osakkaiden hallintaan ja hoitoon. Monesti tässä yhteydessä vapautetaan rakentamisvaiheen vakuus ja asetetaan rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus.

9. Vuositarkastus

Vuositarkastus järjestetään, kun rakennuksen käyttöönotosta on kulunut 12–15 kuukautta. Vuositarkastusta varten myyjä toimittaa ostajille ja yhtiölle lomakkeet, joihin virhekohdat merkitään. Jos virheitä löytyy, myyjä ottaa niihin kantaa ja korjaa virheet. Rakentamisvaiheen jälkeiset vakuudet vapautuvat viimeistään vuoden kuluttua vuositarkastusten pitämisestä.

10. Asunnon ja yhtiön kunnossapito ja huolto

Myyjä luovuttaa yhtiölle ja osakkaille asuntoja ja yhtiötä koskevat huolto- ja käyttöohjeet. Ohjeita noudattamalla kiinteistö pysyy kunnossa ja säilyttää paremmin arvonsa. Piilevien virheiden osalta myyjän vastuu jatkuu 10 vuotta rakennuksen hallinnonluovutuksen jälkeen.